Dobrodošli na podpornem centru rkc.si

Za podporo vam je na voljo sistem z zahtevki za pomoč – potrebujete
veljaven email in lahko zaprosite za pomoč v primeru težav s storitvami
rkc.si


Programi za pomoč na daljavo

Isllight client (povezava)



Služba za informatiko pri SŠK
Ciril-Metodov trg 4
1000 Ljubljana
Tel. 01/23-42-605
Faks: 01/23-42-657
Naročilo gostovanja: http://gostovanje.rkc.si/
E-pošta: szi@rkc.si